Úvodem

Už přesně nevím, ale řekl bych, že první verze mých stránek vznikla zhruba před pěti lety. Nyní jsem tedy přistoupil k jejich aktualizaci. Protože jsou to Kreténské stránky, prezentuju tady pouze věci, které by snad bylo možné pokládat za Kreténské činy, případně za Kreténskou činnost, viz. níže.

Dále se tímto zavazuji, že možná za dalších pět let provedu další aktualizaci, pokud tomu nebude jinak.

Revoluční návrh na změnu stanov

Během svého několikaletého působení v Kreténské organizaci ve mně uzrála myšlenka, že by bylo vhodné doplnit její stanovy. Jejich současná podoba definuje totiž pouze pojem Kreténský čin. Ve stanovách už ale není zakotveno, že Kretén v období mezi jednotlivými Kreténskými činy vyvíjí Kreténskou činnost. Toto opominutí má za následek, že není značná část cílevědomého úsilí Kreténů nikde podchycena a tím pádem by se laikovi mohlo zdát, že Kreténi tuto činnost vyvíjejí naplano.

Závěrem

Rád bych poděkoval P15/1 a P15/2 za spolupráci při tvorbě těchto stránek. A také za spolupráci na některých Kreténských činech. Dále bych rád poděkoval ŽD15 za to, že se nám do Kreténských činů neplete.

K15

P15/1, K15 - prosinec 2006, naposledy aktualizováno: leden 2021