Důvody zmražení projektu:
- navrhované mechanické řešení otevíralo vrata pomalu - cca. 1 minutu. P15 tento úkon zvládnou rychleji.
- P15 navíc řeší i ostatní situace spojené s průjezdem vozidla, např. odehnání psa, aby se nenechal přejet. Procesorovou jednotku by bylo velmi obtížné naprogramovat tak, aby řešila operativně všechny situace, které mohou nastat.

projekt zmražen

Ovládání dvoukřídlých vrat

Jednočipy jsou dost dobrá věc. Před časem jsem byl donucen se s nimi seznámit a přiznám se, že se mi dost zalíbily. Specielně maličký 89C2051 od Atmelů je moc krásný bumbrdlíček. Napsal jsem si pro něj dálkové ovládání dvoukřídlých vrat.

Procesor tahá celkem za pět relé. Pro každé křídlo vrat jsou dvě relé, na otvírání a zavírání, jedno relé potom slouží pro výstražný maják. Funkce procesoru je hlídána hlídacím psem MB3773.

Jako pohony vrat jsem použil motorky ze stěračů z Embéčka. Dalo docela práci je sehnat. Tyhle motory měly totiž vzadu elektromagnetem uvolňovanou brzdu. Tu jsem vyndal a na její místo umístil diodový můstek mezi stator a rotor. Díky němu lze motoru měnit smysl otáčení změnou polarity napájení. Motory budou točit heverama, také ze Škodovky, které budou použity jako táhla k vratům. Ještě to ale nemám hotový.

řídící jednotka

Řídící jednotka má vstupy oddělené optočleny. Tři vstupy jsou pro tlačítka otevřít, stop a zavřít a jeden vstup je pro relé přijímače dálkového ovládání (provádí v kruhové frontě příkazy otevři-stop-zavři-stop). Jednotka nemá žádné vstupy na koncové spínače. Krajní polohy se poznají podle zvýšeného odběru motorů, když se vrata zastaví. Při rozběhu motorů je tohle hlídání na několik vteřin potlačeno. Rozhodovací úroveň je v určitém rozsahu nastavitelná trimrem pro každý motor zvlášť. Jednotka zajišťuje také zpožděný pohyb druhého křídla vrat, aby se vrata zavřely správně. Výstupy jsou relé s přepínacím kontaktem asi na 8A, počítám ale s odběrem každého motoru kolem 2A. Relé nejvíce vlevo je pro maják - tento výstup je pod napětím pokud nejsou vrata ve stavu zavřeno.

Celé zapojení vypadá takhle:

kód je poměrně jednoduchý - pro ty, kdo se s ním chtějí blíže seznámit, uvádím výpis v HEX:

:0400000002010032C7
:03000B0002021ED0
:0100130032BA
:01001B0032B2
:0100230032AA
:01002B0032A2
:01003300329A
:01003B003292
:10004000526964696369206A65646E6F746B6120CC
:1000500064766F756B7269646C7963682020202008
:1000600076726174202D2030312F30312F303120C5
:100070006361736F7665206B6F6E7374616E7479F4
:100080002868657861646563696D616C6E65293A9D
:100090005A702E322E6B7269646C615B735D3A0329
:1000A000526F7A62656820205B31306D735D3A640F
:1001000075815F758922758ABE758CBE75A88275EA
:10011000881575900375B0FF75320075330075341E
:10012000001201D8C2B7300056C20020B40B200222
:100130000AD2021201B402017FC20220B30B2003D3
:100140000AD2031201D802017FC20320B20B20049D
:100150000AD2041201FC02017FC20420B51F200153
:100160001ED201E534B401061201B402017FB410BD
:10017000061201D802017F1201FC02017FC2012098
:100180009016E5307012C294C293E534B4400975FC
:100190003401C296C295C292209116E5317012C206
:1001A00096C295E534B40409753410C294C293C262
:1001B00092020124E534B40401227534049000AFA6
:1001C000740093F530D294C293C296C29590009F6A
:1001D000740093F533D29222E534B4400122753491
:1001E00040C294C293C2969000AF740093F531D28E
:1001F0009590009F740093F532D29222E534B404B6
:100200000675341002020DB44003753401753200D6
:10021000753300C294C293C296C295C29222C0D0D6
:10022000C0E0C082C083D2B7D5353B753564D200FB
:10023000E53060021530E53160021531D53627759D
:100240003664B297E532600DD5320A9000AF740083
:1002500093F530D293E533600DD5330A9000AF7437
:0F0260000093F531D296D083D082D0E0D0D03247
:00000001FF

Pro naprosté laiky jako jsem já, kteří se v předchozím odstavci hůře orientují, nabízím ještě výpis v assembleru:

;-------------------------------------------------------------------------

;   Program ridici jednotky dvoukridlych vrat pro procesor 89C2051

;   K15 01/01/01 

;-------------------------------------------------------------------------
;------ Konstanty --------------------------------------------------------

STACK      EQU   5FH   ;zasobnik
PCON      EQU   87H   ;SFR registr PCON (prekladac jej nezna)

ZANO  EQU   001H      ;zavreno
OTRA  EQU   004H      ;otevira 
OTNO  EQU   010H      ;otevreno
ZARA  EQU   040H      ;zavira 

;------ Promenne --------------------------------------------------------

K1BPS  EQU   030H      ;bypass proudove ochrany - rozbeh motoru
K2BPS  EQU   031H      ;bypass proudove ochrany - rozbeh motoru
K1DEL  EQU   032H      ;promenna pro zpozdeni 1.kridla vrat
K2DEL  EQU   033H      ;promenna pro zpozdeni 2.kridla vrat
STAV   EQU   034H      ;stav vrat - kruhovy registr
INTTM1  EQU   035H
INTTM2  EQU   036H

;------ Flagy -----------------------------------------------------------

FIEN  EQU   000H      ;povoleni vyhodnocovat vstupy
FRAD  EQU   001H      ;aktivace vstupu bezdratoveho prijimace
FOTV  EQU   002H      ;otviraci tlacitko
FZAV  EQU   003H      ;zaviraci tlacitko
FSTP  EQU   004H      ;stop tlacitko

;----- Vstupy --------------------------------------------------------

ID1P   EQU  090H       ;proudov ochrana 1.kridla
ID2P   EQU  091H       ;proudov ochrana 2.kridla
IRAD   EQU  0B5H       ;vstup bezdratoveho prijimace
IOTV   EQU  0B4H       ;vstup "otevrit"
IZAV   EQU  0B3H       ;vstup "zavrit"
ISTP   EQU  0B2H       ;vstup "stop"

;----- Vystupy -------------------------------------------------------

OD1O  EQU   094H       ;otevirani 1.kridla
OD1Z  EQU   093H       ;zavirani 1.kridla 
OD2O  EQU   096H       ;otevirani 2.kridla
OD2Z  EQU   095H       ;zavirani 2.kridla 
OMAJ  EQU   092H       ;majak
OLED  EQU   097H       ;LED zivota
OWDG  EQU   0B7H       ;watchdog

;------ Program -------------------------------------------------------

Begin:

CSEG AT 000H
    ORG  0000H
    LJMP INIT       ;hlavni program
    ORG  0003H
    RETI
    ORG  000BH
    LJMP INTCT0      ;obsl. casovac-0
    ORG  0013H
    RETI
    ORG  001BH
    RETI
    ORG  0023H
    RETI
    ORG  002BH
    RETI
    ORG  0033H
    RETI
    ORG  003BH       ;obsl. prijem znaku ser. 1
    RETI

    ORG   0040H
    DB   'Ridici jednotka '
    DB   'dvoukridlych  '
    DB   'vrat - 01/01/01 '
    DB   'casove konstanty'
    DB   '(hexadecimalne):'
    DB   'Zp.2.kridla[s]:'
CDEL:
    DB   03    
    DB   'Rozbeh [10ms]:'
CBPS:
    DB   100    

    ORG   0100H
INIT:
    MOV   SP,#STACK     ;zacatek zasobniku na 60H
    MOV   TMOD,#00100010B  ;citac 0 mod 2, vstup z oscil.
                  ;citac 1 mod 2, vstup z oscil.
    MOV   TL0,#190      ;pro krystal 8 MHz   
    MOV   TH0,#190      ;predvolba citace 0, int. po 0.1 ms
    MOV   IE,#10000010B   ;povol preruseni T0  
    MOV   TCON,#00010101B  ;definice rizeni citacu 0 a 1
                  ;zaverne hrany /INT0 a /INT1 -> IE0, IE1 

    MOV   P1,#00000011B   ;nastaveni vystupu do 0
    MOV   P3,#0FFH      ;nastaveni vstupu do 1   
    MOV   K1DEL,#0
    MOV   K2DEL,#0
    MOV   STAV,#0        
    LCALL  ZAVRI

MAIN:
    CLR   OWDG      ;obsluha watchdogu - nahozen v preruseni T0

    JNB   FIEN,MAINi    ;preruseni T0 nastavi FIEN kazdych 10 ms
    CLR   FIEN

;zpracovani signalu z ovladacich vstupu
;tlacitko 'otevrit'    
    JB   IOTV,MAINoa   ;stisknuto oteviraci tl.
    JB   FOTV,MAINz   ;nabezna hrana uz byla zpracovana
    SETB  FOTV
    LCALL  OTEVRI
    JMP   MAINi
MAINoa:
    CLR   FOTV     

;tlacitko 'zavrit'
MAINz:
    JB   IZAV,MAINza   ;stisknuto zaviraci tlacitko        
    JB   FZAV,MAINs   ;nabezna hrana uz byla zpracovana
    SETB  FZAV
    LCALL  ZAVRI
    JMP   MAINi
MAINza:
    CLR   FZAV    

;tlacitko 'stop'
MAINs:
    JB   ISTP,MAINsa   ;stisknuto tlacitko STOP
    JB   FSTP,MAINb   ;nabezna hrana uz byla zpracovana
    SETB  FSTP
    LCALL  STOP
    JMP   MAINi
MAINsa:
    CLR   FSTP    

;bezdratovy vstup
MAINb:
    JB   IRAD,MAINbc   ;aktivovan vstup RADIO
    JB   FRAD,MAINi   ;nabezna hrana uz byla zpracovana
    SETB  FRAD               
    MOV   A,STAV     
    CJNE  A,#ZANO,MAINba
    LCALL  OTEVRI
    JMP   MAINi
MAINba:
    CJNE  A,#OTNO,MAINbb
    LCALL  ZAVRI
    JMP   MAINi
MAINbb:
    LCALL  STOP
    JMP   MAINi
MAINbc:
    CLR   FRAD      ;klidovy stav vstupu

;nadproudove ochrany
MAINi:
    JB   ID1P,MAINia   ;nadproud 1.kridla
    MOV   A,K1BPS
    JNZ   MAINia     ;ignoruj nadproud behem bypassu
    CLR   OD1O
    CLR   OD1Z
    MOV   A,STAV
    CJNE  A,#ZARA,MAINia
    MOV   STAV,#ZANO
    CLR   OD2O
    CLR   OD2Z
    CLR   OMAJ
MAINia:
    JB   ID2P,MAINib   ;nadproud 2.kridla
    MOV   A,K2BPS
    JNZ   MAINib     ;ignoruj nadproud behem bypassu
    CLR   OD2O
    CLR   OD2Z
    MOV   A,STAV
    CJNE  A,#OTRA,MAINib
    MOV   STAV,#OTNO
    CLR   OD1O
    CLR   OD1Z
    CLR   OMAJ
MAINib:    

    LJMP  MAIN

;****** rutiny ************************************************************

OTEVRI:
    MOV   A,STAV
    CJNE  A,#OTRA,OTEVRIa
    RET
OTEVRIa:    
    MOV   STAV,#OTRA
    MOV   DPTR,#CBPS
    MOV   A,#0
    MOVC  A,@A+DPTR
    MOV   K1BPS,A     ;BYPASS PROUDOVE OCHRANY 1s
    SETB  OD1O
    CLR   OD1Z
    CLR   OD2O
    CLR   OD2Z
    MOV   DPTR,#CDEL
    MOV   A,#0
    MOVC  A,@A+DPTR
    MOV   K2DEL,A     ;ZPOZDENI PRO OTEVRENI 2.KRIDLA    
    SETB  OMAJ
    RET
ZAVRI:
    MOV   A,STAV
    CJNE  A,#ZARA,ZAVRIa
    RET
ZAVRIa:
    MOV   STAV,#ZARA
    CLR   OD1O
    CLR   OD1Z
    CLR   OD2O
    MOV   DPTR,#CBPS
    MOV   A,#0
    MOVC  A,@A+DPTR
    MOV   K2BPS,A     ;BYPASS PROUDOVE OCHRANY 1s
    SETB  OD2Z
    MOV   DPTR,#CDEL
    MOV   A,#0
    MOVC  A,@A+DPTR
    MOV   K1DEL,A     ;ZPOZDENI PRO ZAVRENI 1.KRIDLA 
    SETB  OMAJ
    RET
STOP:
    MOV   A,STAV
    CJNE  A,#OTRA,STOPa
    MOV   STAV,#OTNO   ;oteviral -> otevreno
    JMP   STOPb
STOPa:
    CJNE  A,#ZARA,STOPb
    MOV   STAV,#ZANO   ;zaviral -> zavreno
STOPb:
    MOV   K1DEL,#0
    MOV   K2DEL,#0
    CLR   OD1O
    CLR   OD1Z
    CLR   OD2O
    CLR   OD2Z
    CLR   OMAJ
    RET
    
;****** preruseni ********************************************************* 
    
INTCT0: ;obsluha preruseni casovace 0 - pro casove prodlevy
    PUSH  PSW
    PUSH  ACC
    PUSH  DPL
    PUSH  DPH

    ;kazdou 0.1 ms
    SETB  OWDG        
    DJNZ  INTTM1,INTCT0a
    MOV   INTTM1,#100

    ;kazdych 10 ms

    SETB  FIEN      ;zajisteni cteni vstupu v intervalu 10 ms
    MOV   A,K1BPS     ;odpocitavani bypassu proudovych ochran
    JZ   INTCT0c     ;(kvuli zvysenemu odberu pri rozbehu motoru)
    DEC   K1BPS
INTCT0c:       
    MOV   A,K2BPS
    JZ   INTCT0d
    DEC   K2BPS
INTCT0d:       
    DJNZ  INTTM2,INTCT0a
    MOV   INTTM2,#100

    ;kazdou sekundu

    CPL   OLED      ;blikani LED zivota  
    MOV   A,K1DEL     ;zpozdene zavreni 1.kridla
    JZ   INTCT0b
    DJNZ  K1DEL,INTCT0b
    MOV   DPTR,#CBPS
    MOV   A,#0
    MOVC  A,@A+DPTR
    MOV   K1BPS,A     ;BYPASS PROUDOVE OCHRANY 1s
    SETB  OD1Z 
INTCT0b:
    MOV   A,K2DEL
    JZ   INTCT0a
    DJNZ  K2DEL,INTCT0a
    MOV   DPTR,#CBPS
    MOV   A,#0
    MOVC  A,@A+DPTR
    MOV   K2BPS,A     ;BYPASS PROUDOVE OCHRANY 1s
    SETB  OD2O 
INTCT0a:            
    POP   DPH
    POP   DPL
    POP   ACC
    POP   PSW
    RETI
        
END

P15/1, K15 - prosinec 2006, naposledy aktualizováno: leden 2024